Hot news :

Đàm phán lương bổng

Trong buổi phỏng vấn, không chỉ ứng viên mà ngay cả nhà tuyển dụng đều cảm thấy “khó thở” khi đề cập đến vấn đề lương. Đàm phán lương bổng thường dựa trên năng lực của mỗi ứng viên. Và tất nhiên, ứng viên nào cũng muốn biết công ty mà họ sắp làm việc sẽ được trả lương như thế nào, ngược lại, nhà tuyển dụng lại muốn thăm dò xem ứng viên của mình muốn nhận bao nhiêu và họ có thực sự xứng đáng hay không.

Chưa có bài viết